ПОДКРЕПЕТЕ НИ ...

Дарителска сметка:

Титуляр: Фондация "Радост за нашите деца"

Банка: Общинска банка

ФЦ Варна, Клон Нептун

Варна 9000, България

BGN - IBAN BG20 SOMB 9130 1022 2666 04

Средствата, които ни дарявате, ни помагат

  • да осигуряваме по-качествена и ефективна терапия на децата със специални образователни потребности;

  • да разширяваме и подобряваме материалната база;

  • да модернизираме Центъра и внедряваме иновативни терапии с цел постигане на по-устойчиви резултати.

Съгласно НАРЕДБА №1 / 23.01.2009г.

 

 

Деца и ученици със специални образователни потребности са децата и учениците с:
1. различни видове увреждания – сензорни, физически, умствени (умствена
изостаналост), множество увреждания;
2. езиково-говорни нарушения;
3. обучителни трудности.

 

КОНТАКТИ

Адрес: 

 

Телефони:

 

Работно време:

e_mail:

9009 Варна, бул."Вл.Варненчик" бл.29, на гърба на вх.А

 

052/ 73 14 82
0878/ 27 27 45


Понеделник - Петък:

  09ч. - 17:30ч.

radost.varna@abv.bg

csriradost@abv.bg

FOLLOW US
  • Facebook Classic
  • Google Classic

© Copyright 2015 Фондация Радост за нашите деца НПО - България, Варна. All rights reserved.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now